x

Đăng nhập

Comming soon...

Dương Thừa Lâm

Dương Thừa Lâm: Dù "Tứ đại giáo chủ" có thay đổi như thế nào đi nữa thì trong lòng Khứ Linh,họ vẫn là "nữ thần thanh xuân" chẳng ai thay thế được.