x

Đăng nhập

Comming soon...

Duy Khánh

Duy Khánh: Mọi thứ trong phim đều trôi tuột rất nhanh, cao trào thì lại không rõ ràng nên xem cứ cảm thấy đều đều, không có đọng lại ấn tượng về bất kỳ chi tiết nào.