x

Đăng nhập

Comming soon...

Gal Gadot

Gal Gadot: Nếu như Wonder Woman (2017) là bộ phim xuất sắc thì 3 năm sau thì tác phẩm Wonder Woman 1984: lại gây thất vọng cho DC.