x

Đăng nhập

Comming soon...

Game Of Thrones

Game Of Thrones: Hiện dân mạng và có cả Bắp đang rần rần khi nghe tin HBO sẽ làm series hậu truyện cho Jon Snow, một trong những nhân vật được yêu thích trong Game of Thrones.