x

Đăng nhập

Comming soon...

(G)I-dle

(G)I-dle: Bên cạnh IVE và Le Sserafim thì tôi thấy một nhóm nữ 6 thành viên khác là STAYC cũng sở hữu visual trung bình của cả nhóm rất là hút mắt tôi.