x

Đăng nhập

Comming soon...

Giả Nãi Lượng

Giả Nãi Lượng: Có không ít ngôi sao Hoa Ngữ từng có được “cơ hội vàng” để nổi tiếng, nhưng rồi chính họ lại bỏ lỡ cơ hội đó để nhường lại cho người biết nắm bắt hơn.