x

Đăng nhập

Comming soon...

Giáng My

Giáng My: Có nhiều cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam trải qua hàng chục năm đến nay vẫn chưa được tổ chức lần thứ 2 và những Hoa hậu thì tùng ấy năm chưa có người kế vị.