x

Đăng nhập

Comming soon...

Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin: Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.