x

Đăng nhập

Comming soon...

Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo: Trong khi Dương Tử đọ vẻ ngầu lòi với Dương Mịch trên tạp chí thì Bạch Lộc lại bị chê dáng đậm, chẳng bù cho Cúc Tịnh Y nhỏ nhắn thấy thương.