x

Đăng nhập

Comming soon...

Hayley Atwell

Hayley Atwell: Captain Carter và Captain America đều có tinh thần chiến binh, lòng nhân ái và trí tuệ sáng suốt nhưng ai làm nhà lãnh đạo sẽ tốt hơn?