x

Đăng nhập

Comming soon...

Hugh Jackman

Hugh Jackman: Deadpool là nhân vật bất tử trong vũ trụ anh hùng Marvel. Tuy nhiên có những bí mật mà mình nghĩ người xem vẫn chưa thể biết được.