x

Đăng nhập

Comming soon...

Iron Man (Người Sắt)

Iron Man (Người Sắt): Đã từng có lúc Tony Stark từng bị Pepper Potts bắt phải mặc đồ hầu gái và sơn móng chân cho cô, nhưng thân phận của Tony này có gì đó rất lạ.