x

Đăng nhập

Comming soon...

Jang Wonyoung

Jang Wonyoung: Chưa bao giờ mà tôi chứng kiến một loạt trận chiến diện trùng đồ nào mà khó phân định thắng thua được như dàn trận chiến dưới đây.