x

Đăng nhập

Comming soon...

John Krasinski

John Krasinski: Với những gì mà Wanda đã gây ra trong Doctor Strange 2 và WandaVision, tôi nghĩ cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.