x

Đăng nhập

Comming soon...

Jung Ryeo Won

Jung Ryeo Won: Có những ngôi sao là người Hàn, sống ở Hàn, hoạt động trong showbiz Hàn nhưng họ lại mang quốc tịch nước ngoài đấy.