x

Đăng nhập

Comming soon...

Jurassic World Dominion (Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa)

Jurassic World Dominion (Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa): Chiếm nhiều lợi thế hơn, Giganotosaurus dư sức hạ gục khủng long bạo chúa T-Rex chỉ trong vài giây. Điều này phải kể đến nhiều yếu tố khác nhau.