x

Đăng nhập

Comming soon...

Kang Dong Won

Kang Dong Won: May mắn thay, công ty này khẳng định J-Hope vẫn tham gia các hoạt động dự kiến ​​diễn ra vào tháng tới sau khi quá trình điều trị tại nhà kết thúc.