x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Heechul

Kim Heechul: Là ngôi sao thì nhu cầu làm đẹp sẽ luôn cao hơn người bình thường, nhưng chuyện thẩm mỹ luôn rất nhạy cảm nên không có nhiều sao dám nói về chuyện này.