x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Heechul

Kim Heechul: Đến nay, mới chỉ có 7 thần tượng xuất sắc vượt qua buổi thử giọng đặc biệt của SM Entertainment và debut thành công.