x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Ji Soo

Kim Ji Soo: 3 Kim Ji Soo này còn khiến tôi thấy thú vị ở một điểm nữa là họ thuộc hai giới tính khác nhau, với 2 Kim Ji Soo là nữ giới và người còn lại là nam.