x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Nam Joo

Kim Nam Joo: Các diễn viên nữ họ Kim đã thống trị giải Thị Hậu tại Baeksang Arts Awards khi có tới tận 6 chiến thắng trong vòng 10 năm qua.