x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Sang Yeob

Lee Sang Yeob: 10 năm là một khoảng thời gian rất dài để sự nghiệp của một ngôi sao thay đổi. Và 10 năm với dàn sao Nice Guy cũng vậy, thật nhiều biến động luôn đấy.