x

Đăng nhập

Comming soon...

Loki

Loki: Sau sự kiện Loki về việc mở ra đa vũ trụ về dòng thời gian và thực tại song song, thì đoạn trailer Spider-Man: No Way Home lại khiến mọi thứ phức tạp hơn nữa.