x

Đăng nhập

Comming soon...

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi: Dân mạng đang đặt ra câu hỏi: Lẽ nào Dương Mịch - Lưu Thi Thi kết thân trở lại chủ yếu để tạo đề tài cho bộ phim mà cả hai sắp hợp tác hay chăng?