x

Đăng nhập

Comming soon...

Lý Thạnh

Lý Thạnh: Từ cảnh này, chúng ta có thể hiểu được tại sao cùng nổi lên nhờ 1 vai diễn nhưng sự nghiệp của Triệu Vy và Lý Thạnh lại chênh lệch đến thế.