x

Đăng nhập

Comming soon...

Nice Guy

Nice Guy: 10 năm là một khoảng thời gian rất dài để sự nghiệp của một ngôi sao thay đổi. Và 10 năm với dàn sao Nice Guy cũng vậy, thật nhiều biến động luôn đấy.