x

Đăng nhập

Comming soon...

NS Ngân Quỳnh

NS Ngân Quỳnh: Khoản đổi ý không cần tiền chuộc nữa, Hào thật thà kể lại chuyện năm xưa cho Mô nghe. Cả ba người phối hợp ăn ý để giải cứu Hạt Dẻ, xóa tan hiềm khích khi xưa