x

Đăng nhập

Comming soon...

Phù Đồ Duyên

Phù Đồ Duyên: Không giống như Thương Lan Quyết, Phù Đồ Duyên sau khi lên sóng đã nhận phải nhiều bình luận tiêu cực.