x

Đăng nhập

Comming soon...

Quách Phú Thành

Quách Phú Thành: Đường đường là vợ của Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành nhưng lại để vợ ngồi ghế hạng phổ thông khi đi máy bay, dấy lên tranh cãi dữ dội.