x

Đăng nhập

Comming soon...

Quang Tèo

Quang Tèo: Những ngày này, văn nghệ sĩ hai miền Nam Bắc liên tục nhận tin dữ. Sau khi nghệ sĩ Hữu Thành ra đi, khán giả lại bàng hoàng hay tin nghệ sĩ Giang Còi qua đời.