x

Đăng nhập

Comming soon...

Sam Worthington

Sam Worthington: Avatar 2 không chỉ là cuộc chiến giữa Na'vi và Người Trời, mà còn là câu chuyện của những người lớn học cách làm cha mẹ.