x

Đăng nhập

Comming soon...

Sam Worthington

Sam Worthington: Avatar là công nghệ làm phim bậc nhất trong giai đoạn đầu khi phim được ra mắt. Dưới bàn tay của James Cameron bộ phim đưa mình vào hành tinh Pandora vi diệu.