x

Đăng nhập

Comming soon...

Sao Hàn Quốc

Sao Hàn Quốc: Vừa tài năng, nhân cách tốt lại có khả năng lãnh đạo tài ba, G-Dragon và 6 leader dưới đây được biết đến là những trưởng nhóm toàn năng bậc nhất Kpop.