x

Đăng nhập

Comming soon...

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson: Đôi khi, đầu hàng là một sự hy sinh cao cả, và trong MCU, không thiếu những anh hùng quyết định quên đi lợi ích của bản thân để làm những điều đúng đắn.