x

Đăng nhập

Comming soon...

Son Seok Koo

Son Seok Koo: Tuy làm việc từ ở những tập đoàn lớn với mức lương đáng mơ ước, nhưng nhiều nhân vật vẫn bỏ việc đi đóng phim.