x

Đăng nhập

Comming soon...

Soobin Hoàng Sơn

Soobin Hoàng Sơn: Đều cùng từng bị so sánh với Sơn Tùng, thế nhưng tôi thấy Du Thiên - Jack và dàn sao nam dưới đây lại có phản ứng rất khác nhau.