x

Đăng nhập

Comming soon...

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man: Far From Home: Mặc dù đã rất thành công trong MCU, Spider-man của Tom Holland lại lược bỏ phân đoạn hết sức quan trọng, đó chính là nguồn gốc sức mạnh của cậu từ đâu mà ra.