x

Đăng nhập

Comming soon...

Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân: Trong Chân Hoàn Truyện, Nghi Tu được gả cho đế vương nhưng kết cục bất hạnh. Còn Thái Thiếu Phân chọn chàng trai thua kém mọi mặt nhưng yêu thương mình.