x

Đăng nhập

Comming soon...

The Devil Judge (Thẩm Phán Ác Ma)

The Devil Judge (Thẩm Phán Ác Ma): Diễn xuất cứ phải gọi là đỉnh của chóp nhưng không hiểu sao thành tích phim của Ji Sung trong 5 năm qua cứ tụt dần đều như thế.