x

Đăng nhập

Comming soon...

The Eternals

The Eternals: Trong vũ trụ Marvel, Eternals đã có đóng góp rất lớn trong việc phát triển văn minh của nhân loại trong mọi lĩnh vực.