x

Đăng nhập

Comming soon...

The Invitation (Lời Mời Đến Địa Ngục)

The Invitation (Lời Mời Đến Địa Ngục): Nhìn vào doanh thu sau gần 2 tuần công chiếu, có thể thấy Lời Mời Đến Địa Ngục đứng “trót lọt” so với những bộ phim kinh dị khác.