x

Đăng nhập

Comming soon...

The Veil

The Veil: Rất nhiều yếu tố khiến một bộ phim Hàn có rating không lý tưởng, nhưng tôi thấy 5 nguyên nhân dưới đây là đúng nhất.