x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok)

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok): Bên cạnh Omnipotence City, các vị thần trong vũ trụ Marvel còn vài nơi khác để có thể họp mặt nhằm cùng nhau xử lý những mối nguy hại.