x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok)

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok): Mặc dù Celestials một thế lực vô cùng mạnh, nhưng Thor lại sở hữu một chiếc rìu có thể đánh vỡ bộ giáp của họ và hủy diệt họ.