x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok)

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok): Trong giai đoạn kể từ phase 4, Thor: Love and Thunder được coi là phần phim tệ nhất thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.