x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok)

Thor: Ragnarok (Thor: Tận Thế Ragnarok): Mặc dù đã xem Thor: Love and Thunder, nhưng liệu các bạn đã hiểu về bản chất vấn đề xoay quanh Mjolnir với căn bệnh của Jane Foster chưa?