x

Đăng nhập

Comming soon...

Tiffany Young

Tiffany Young: Tôi nghĩ nếu mà đưa Tiffany, Seohyun, Eunbi hay Winter sang nhóm khác thì họ cũng dư sức để đảm đương vị trí main vocal luôn đó chứ.