x

Đăng nhập

Comming soon...

Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai: Chỉ trong vòng nửa năm, Cảnh Điềm đã rút lui khỏi 2 dự án phim là Trầm Vụn Hương Phai và Thiên Thu Lệnh do những mâu thuẫn với công ty Hoan Thụy.