x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Bảo Sơn

Trần Bảo Sơn: Vốn có điều kiện và thu nhập khủng, Đan Trường cùng nhiều sao Việt khiến tôi phát ngất khi nghe qua số tiền mà họ dùng chỉ để "chiều lòng" con.