x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Phi Vũ

Trần Phi Vũ: Có rất nhiều tình huống gượng gạo từng xuất hiện trong các sự kiện của Cbiz và nhiều ngôi sao cũng bị chỉ trích vì thiếu sự tinh tế.