x

Đăng nhập

Comming soon...

Triệu Vy

Triệu Vy: Một ngày, Lâm Tâm Như về nhà nói chuyện với mẹ thì bất ngờ nhận ra tóc bà đã bạc trắng từ bao giờ. Khi ấy, mẹ cô nói: "Mẹ đã già rồi, con không biết sao?"