x

Đăng nhập

Comming soon...

Trịnh Mai Nguyên

Trịnh Mai Nguyên: Hoá ra Hoàng Đức xuất phát là doanh nhân chân chính, tôn trọng pháp luật, vì quá tham vọng dẫn đến việc hắc hoá, bất chấp cả luật pháp rơi vào vòng lao lý.