x

Đăng nhập

Comming soon...

Trọng Lân

Trọng Lân: Sau bao ngày "chiến tranh lạnh" đầy căng thẳng, Danh và Trâm Anh quyết định kết thúc. Có lẽ đây mới chính là khởi đầu mới cho chặng đường sắp tới của cả hai.