x

Đăng nhập

Comming soon...

Trường Ca Hành

Trường Ca Hành: Nếu nội dung là cốt lõi bên trong thì phần tạo hình chính là yếu tố bên ngoài, dễ dàng tác động đến quyết định xem phim của khán giả.